درباره ما

 

شركت سنجش امكان طرح (ساط)، از فعالان حوزه‌ي خدمات مهندسي مشاور كشور است كه كار خود را در زمينه‌ي مشاوره مديريت سيستم اقتصاد نزديك به يك دهه پيش آغاز كرده است. شركت ساط از بدو فعاليت، در زمره‌ي پيشگامان و نوآوران اين حوزه از خدمات و در گروه نخستين مجموعه‌هاي موفقي بوده است كه به صورت تخصصي در زمينه‌ي مشاوره‌هاي اقتصادي و مطالعات امكان‌سنجي فعاليت كرده‌اند. ساط، هم‌اينك نيز در ميان دست اندركاران اين حوزه از خدمات‌، جزو خبرگان و صاحب نظران شناخته مي‌شود.

شركت ساط، رسيدن به جايگاه كنوني خود را مرهون كيفيت ارائه خدمات، رعايت اصول حرفه‌اي و تبادل دانش و فناوري با شركت‌هاي همكار مي‌داند. چه آن كه از ابتداي فعاليت نيز يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي مديران و دست اندركاران اين شركت، دست‌يابي به يك تعامل سودآور براي كارفرمايان، جامعه و تامين‌كنندگان بوده است، به بيان ديگر اعضاي مجموعه‌ي ساط كوشيده‌اند تا افزون بر پاسخ‌گويي به نيازهاي مشتريان و كارفرمايان، به پروژه‌هاي خود با ديدي جامع‌تر بنگرند و در به ثمر رساندن يك پروژه علاوه بر تامين منافع مشتريان، به نتايج كار و سودمندي آن براي جامعه و مردم نيز بيانديشند.

دانلود فایل ارائه (پرزنتیشن) شرکت

مدیران ارشد

0
بازدیدکننده
0
پروژه ها
0
کارکنان
0
مراجعه کننده