شركت سنجش امكان طرح (ساط)

از فعالان حوزه‌ خدمات مهندسی مشاور كشور

شركت ساط ارايه‌ خدمات كارساز به مشتريان را با همراهی كاركنان و متخصصان توان‌مند و بهره‌گيری از آخرين دانش روز، محور فعاليت‌های خويش قرار داده است و تلاش می كند با ارايه‌ خدمات موثر به مشتريان، آنان را در دست‌يابی به اهداف سازمانی خويش و پيمودن مسيرهای پيشرفت و ترقی ياری رساند.

از جمله مهم‌ترين دستاوردهاي مشتريان در استفاده از خدمات شركت ساط، دست‌يابی به شيوه‌‌اي كارساز برای تخصيص بهينه منابع سازماني، مديريت كار‌آیی سيستم‌های اقتصادي، انجام اثربخش مطالعات و تحليل‌های اقتصادی و سرمايه‌گذاری و دست‌يابی به راهكارهای مناسب براي انتخاب صحيح استراتژی های سازمانی‌ست. كارشناسان و متخصصان ساط می كوشند تا با فراهم ساختن زمينه‌ها و پيش‌نيازهای مورد نياز هنگام شروع يك فعاليت، به شكل‌گيری يك نگاه واقع‌بينانه به امكانات موجود كمك كنند و در انتخاب بهترين روش برای استفاده از اين امكانات به مشتری ياری رسانند.

دانلود رزومه شرکت
حضور ساط در چهاردهمین نمایشگاه IPF

خدمات ساط

 مشاوره اقتصادی و سرمايه‌گذاری

مشاوره مدیریت سازمانی

پژوهش های اقتصادی اجتماع محور

مشاوره مدیریت دیجیتال

فعالیت های جانبی

شركت ساط به منظور اشاعه رويكرد تخصصي به فعاليت‌های مهندسی مشاور در كشور تا كنون با بر عهده گرفتن مسئوليت برگزاري چندين سمينار تخصصي و دوره‌ها‌ي آموزشي مختلف، در استوار ساختن پايه‌هاي اين رشته از فعاليت‌ها نقش موثري داشته است. از جمله اين سمينارها و دوره‌هاي آموزشي مي‌توان به برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي «روش‌هاي انجام مطالعات امكان‌سنجي» براي كاركنان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، فرودگاه امام خميني و برگزاري سمينارهاي رايگان براي دست اندركاران مطالعات اقتصادي اشاره كرد.

شركت ساط به منظور به روز رساني دانش تخصصي كاركنان خود در سمينار‌هاي تخصصي داخلي و خارجي حضور فعالي دارد و در بسياري از اين سمينارها نيز به ارايه‌ي مقالات و بيان تجربيات خويش مي‌پردازد.

شركت ساط همكاري نزديكي با جامعه مهندسان مشاور كشور دارد و با عضويت در كميته‌ي تشخيص صلاحيت جامعه مهندسان مشاور براي تعيين رتبه‌ي شركت‌هاي فعال در اين حوزه از خدمات، نقش و حضور خود را در اين همكاري پررنگ‌تر كرده است.

شركت ساط افزون بر تبادل دانش، انديشه‌ها و تخصص‌ها با شركت‌هاي همكار، با ارايه‌ي مشاوره‌هاي دوستانه و علمي به آنها و همكاري در تدوين دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي آنان مي‌كوشد ضمن برقراري ارتباط سازنده و هم‌افزا با شركت‌هاي همكار، گامي در جهت پيش‌برد اهداف بلندمدت خود در انجام فعاليت‌هاي اجتماعي بردارد.

انجام فعاليت‌هاي فرهنگي به منظور شناساندن هرچه بيشتر دانش و فناوري به جامعه از جمله مسئوليت‌هايي است كه ساط در تقويت فعاليت‌هاي اجتماعي خود بر عهده گرفته است. از آن جمله مي‌توان به ترجمه و نشر كتاب «راهنماي مديريت شركت‌هاي خدمات مهندسي» اشاره كرد كه حركتي در همين راستا بوده است.

همكاري با موسسات خيريه بخشي از فرهنگ عمومي و حاكم بر فضاي ساط است. اعضاي خانواده‌ي ساط به پيروي از اين فرهنگ با بر عهده گرفتن مسئوليت حركات خودجوش داخلي به صورت مستقيم با موسسات خيريه همكاري مي‌كنند. افزون بر اين ساط، بخشي از خدمات خود را نيز متناسب با نيازهاي اين موسسات به صورت رايگان در اختيار آنان قرار مي‌دهد.

خلاصه ای از تجربیات مشاور

0سال
سابقه فعالیت
0پروژه
در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
0پروژه
در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
0پروژه
در حوزه حمل و نقل
0پروژه
در حوزه گردشگری
0پروژه
در حوزه صنعت(خودرو، صنایع غذایی، صنعت برق)
0پروژه
در حوزه صنعت ساختمان
0پروژه
در بخش عمومی

شرکای استراتژیک