خدمات ساط

شركت ساط ارايه‌ي خدمات كارساز به مشتريان را با همراهي كاركنان و متخصصان توان‌مند و بهره‌گيري از آخرين دانش روز، محور فعاليت‌هاي خويش قرار داده است و تلاش مي‌كند با ارايه‌ي خدمات موثر به مشتريان، آنان را در دست‌يابي به اهداف سازماني خويش و پيمودن مسيرهاي پيشرفت و ترقي ياري رساند.

از جمله مهم‌ترين دستاوردهاي مشتريان در استفاده از خدمات شركت ساط، دست‌يابي به شيوه‌‌اي كارساز براي تخصيص بهينه منابع سازماني، مديريت كار‌آي سيستم‌هاي اقتصادي، انجام اثربخش مطالعات و تحليل‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري و دست‌يابي به راهكارهاي مناسب براي انتخاب صحيح استراتژي‌هاي سازماني‌ست. كارشناسان و متخصصان ساط مي‌كوشند تا با فراهم ساختن زمينه‌ها و پيش‌نيازهاي مورد نياز هنگام شروع يك فعاليت، به شكل‌گيري يك نگاه واقع‌بينانه به امكانات موجود كمك كنند و در انتخاب بهترين روش براي استفاده از اين امكانات به مشتري ياري رسانند.

اصلي‌ترين پشتوانه‌ي ساط در اين راه، استوار بودن خدمات بر استانداردهاي داخلي و جهاني و توانايي علمي و تخصصي براي رساندن كيفيت مشاوره‌ها به ميزان مطلوب و مورد تقاضاي مشتريان است. نگاهي گذرا به كارنامه‌ي درخشان ساط در پروژه‌هاي پايان يافته و آگاهي از نظر مشتريان مي‌تواند به خوبي روشن‌گر اين موضوع باشد.

آنچه كه كيفيت خدمات ساط را متمايز مي‌سازد و به آن جلوه‌اي ديگر مي‌بخشد اتكا به توان‌مندي‌هاي كاركنان و متخصصان جوان و در عين حال يادگيرنده و بهره‌گيري از مشاوره‌ها و همكاري‌هاي استادان توان‌مند و مجربي است كه در هر يك از پروژه‌ها به عنوان پشتوانه‌ي تخصصي و علمي ياري‌گر و همراه كارشناسان و مهندسان شركت ساط مشاركت دارند.

بهره‌گيري از ابزارهاي نوين و موثر فناوري اطلاعات در ارايه‌ي خدمات، صداقت و شفافيت با مشتريان و بهره‌مندي از كاركنان متخصص و توان‌مند مي‌تواند اطمينان خاطر مشتريان را از دست‌يابي به سطح كيفي مطلوب در خدمات شركت ساط فراهم سازد.

افزون بر راهكارهاي ويژه‌اي كه برحسب نياز مشتريان از سوي شركت ساط در اختيار آنان قرار داده مي‌شود، عمده‌ترين بخش از فعاليت‌هاي ساط بر سه محور زير استوار است:

2021-03-10T06:38:16-01:00

مشاوره مدیریت و سیستم

به منظور دانستن این که وضعیت و موقعیت کنونی به چه صورت است و این که رهبری، شرکت را در آینده به چه سمت می‌برد، تحلیل شکاف وضعیت موجود انجام می شود و این تحلیل معین می‌کند که چه باید انجام پذیرد تا وضعیت آینده شناسایی شود. بر اساس نتایج گزارش تحلیل شکاف، یک استراتژی هسته ای و اهداف تعریف شده تعیین می‌شوند. این امر مشخص می‌کند که آینده چگونه شناسایی خواهد شد و شرکت را جهت اجرای موفقیت آمیز استراتژی شان آماده می‌کند. این فاز از مطالعات، برای اجرای موفقیت آمیز سیستم مدیریت شرکت امری ضروری و حیاتی است.

2021-03-10T05:53:20-01:00

مطالعات بازار

عدم تجربه و دانش کافی در زمینه بازار، عواقب خطرناکی را می‌تواند در بر داشته باشد. به این منظور، برای سرمایه گذاران انجام ارزیابی ها و مطالعات پیش از سرمایه گذاری، امری اجتناب ناپذیر و حیاتی به شمار می‌رود.

2021-03-10T06:41:52-01:00

مطالب مشاوره اقتصادی

در دنیای در حال تغییر امروز اقتصاد، اگر قصد دارید کاری را شروع یا سرمایه گذاری ای را آغاز کنید، اندازه گیری و تحلیل ریسک و خطر آن کار، می‌تواند به صورت یک راهنما، شما را در تصمیم گیری یاری رساند. مهندسین مشاور سنجش امکان طرح، با انجام مطالعات مربوطه و در نظر گرفتن انتظارات و خواسته های شما، مجموعه ای از داده ها و اطلاعات مورد نیاز را به صورت خطوط راهنما تهیه می‌کند که با رجوع به آن می‌توانید به اهداف تان دست یابید. ما با داشتن ظرفیت های اطلاعاتی و ارتباطی مناسب، می‌توانیم صنعت مورد نظر شما را مورد برسی و تحقیق قرار داده و با مشخص کردن فرصت های مناسب و مطلوب، امکان انتخاب گزینه های مورد نظر را برای شما فراهم کنیم.

از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید:

[contact-form-7 id=”1944″ title=”Enquiry_Fa”]