خدمات ساط

شرکت ساط ارایه‌ی خدمات کارساز به مشتریان را با همراهی کارکنان و متخصصان توان‌مند و بهره‌گیری از آخرین دانش روز، محور فعالیت‌های خویش قرار داده است و تلاش می‌کند با ارایه‌ی خدمات موثر به مشتریان، آنان را در دست‌یابی به اهداف سازمانی خویش و پیمودن مسیرهای پیشرفت و ترقی یاری رساند.

از جمله مهم‌ترین دستاوردهای مشتریان در استفاده از خدمات شرکت ساط، دست‌یابی به شیوه‌‌ای کارساز برای تخصیص بهینه منابع سازمانی، مدیریت کار‌آی سیستم‌های اقتصادی، انجام اثربخش مطالعات و تحلیل‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و دست‌یابی به راهکارهای مناسب برای انتخاب صحیح استراتژی‌های سازمانی‌ست. کارشناسان و متخصصان ساط می‌کوشند تا با فراهم ساختن زمینه‌ها و پیش‌نیازهای مورد نیاز هنگام شروع یک فعالیت، به شکل‌گیری یک نگاه واقع‌بینانه به امکانات موجود کمک کنند و در انتخاب بهترین روش برای استفاده از این امکانات به مشتری یاری رسانند.

اصلی‌ترین پشتوانه‌ی ساط در این راه، استوار بودن خدمات بر استانداردهای داخلی و جهانی و توانایی علمی و تخصصی برای رساندن کیفیت مشاوره‌ها به میزان مطلوب و مورد تقاضای مشتریان است. نگاهی گذرا به کارنامه‌ی درخشان ساط در پروژه‌های پایان یافته و آگاهی از نظر مشتریان می‌تواند به خوبی روشن‌گر این موضوع باشد.

آنچه که کیفیت خدمات ساط را متمایز می‌سازد و به آن جلوه‌ای دیگر می‌بخشد اتکا به توان‌مندی‌های کارکنان و متخصصان جوان و در عین حال یادگیرنده و بهره‌گیری از مشاوره‌ها و همکاری‌های استادان توان‌مند و مجربی است که در هر یک از پروژه‌ها به عنوان پشتوانه‌ی تخصصی و علمی یاری‌گر و همراه کارشناسان و مهندسان شرکت ساط مشارکت دارند.

بهره‌گیری از ابزارهای نوین و موثر فناوری اطلاعات در ارایه‌ی خدمات، صداقت و شفافیت با مشتریان و بهره‌مندی از کارکنان متخصص و توان‌مند می‌تواند اطمینان خاطر مشتریان را از دست‌یابی به سطح کیفی مطلوب در خدمات شرکت ساط فراهم سازد.

افزون بر راهکارهای ویژه‌ای که برحسب نیاز مشتریان از سوی شرکت ساط در اختیار آنان قرار داده می‌شود، عمده‌ترین بخش از فعالیت‌های ساط بر سه محور زیر استوار است:

۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ،۰۷:۳۸:۱۶ +۰۰:۰۰

مشاوره مدیریت و سیستم

به منظور دانستن این که وضعیت و موقعیت کنونی به چه صورت است و این که رهبری، شرکت را در آینده به چه سمت می‌برد، تحلیل شکاف وضعیت موجود انجام می شود و این تحلیل معین می‌کند که چه باید انجام پذیرد تا وضعیت آینده شناسایی شود. بر اساس نتایج گزارش تحلیل شکاف، یک استراتژی هسته ای و اهداف تعریف شده تعیین می‌شوند. این امر مشخص می‌کند که آینده چگونه شناسایی خواهد شد و شرکت را جهت اجرای موفقیت آمیز استراتژی شان آماده می‌کند. این فاز از مطالعات، برای اجرای موفقیت آمیز سیستم مدیریت شرکت امری ضروری و حیاتی است.

۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ،۰۶:۵۳:۲۰ +۰۰:۰۰

مطالعات بازار

عدم تجربه و دانش کافی در زمینه بازار، عواقب خطرناکی را می‌تواند در بر داشته باشد. به این منظور، برای سرمایه گذاران انجام ارزیابی ها و مطالعات پیش از سرمایه گذاری، امری اجتناب ناپذیر و حیاتی به شمار می‌رود.

۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ،۰۷:۴۱:۵۲ +۰۰:۰۰

مطالب مشاوره اقتصادی

در دنیای در حال تغییر امروز اقتصاد، اگر قصد دارید کاری را شروع یا سرمایه گذاری ای را آغاز کنید، اندازه گیری و تحلیل ریسک و خطر آن کار، می‌تواند به صورت یک راهنما، شما را در تصمیم گیری یاری رساند. مهندسین مشاور سنجش امکان طرح، با انجام مطالعات مربوطه و در نظر گرفتن انتظارات و خواسته های شما، مجموعه ای از داده ها و اطلاعات مورد نیاز را به صورت خطوط راهنما تهیه می‌کند که با رجوع به آن می‌توانید به اهداف تان دست یابید. ما با داشتن ظرفیت های اطلاعاتی و ارتباطی مناسب، می‌توانیم صنعت مورد نظر شما را مورد برسی و تحقیق قرار داده و با مشخص کردن فرصت های مناسب و مطلوب، امکان انتخاب گزینه های مورد نظر را برای شما فراهم کنیم.

از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید: