خدمات ارائه شده در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

مطالعات امکان سنجی طرح احداث مجتمع پتروشیمی شرکت توسعه نفت و گاز آریا

 • نام کارفرما: شرکت توسعه نفت و گاز آریا
 • سال پروژه: 1399
 • محل پروژه: سیراف

مطالعات امکان سنجی طرح احداث مخازن ذخیره سازی LPG

 • نام کارفرما: شرکت گاز و نفت بلوچستان
 • سال پروژه: 1396
 • محل پروژه: چابهار

مطالعات امکان سنجی واحد الفین پتروشیمی کیان

 • نام کارفرما: شرکت پتروشیمی کیان
 • سال پروژه: 1397
 • محل پروژه: عسلویه

مطالعات امکان سنجی طرح احداث پالایشگاه قیر

 • نام کارفرما: گروه توسعه بین المللی صنعت و اقتصاد پردیسان پویا
 • سال پروژه: 1395
 • محل پروژه: قشم