خدمات ارائه شده در حوزه حمل و نقل و لجستیک

مطالعات امکان سنجی احداث فرودگاه خواف - سنگان

 • نام کارفرما: شرکت مهندسین مشاور ایمن راه
 • سال پروژه: 1398
 • محل پروژه: خواف

انجام مطالعات و ارائه طرح توجیهی مجموعه پارکینگ‌ها و مجتمع تجاری و خدماتی ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره)

 • نام کارفرما: شرکت راه و ساختمان بلند طبقه
 • سال پروژه: 1394
 • محل پروژه: تهران

مطالعات امکان سنجی طرح توسعه فرودگاه بین المللی منطقه آزاد قشم

 • نام کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم
 • سال پروژه: 1397
 • محل پروژه: قشم

امکان سنجی طرح احداث و بهره برداری از ترمینال زیارتی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 • نام کارفرما: شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات
 • سال پروژه: 1392
 • محل پروژه: تهران