خدمات ارائه شده در حوزه صنعت (خودرو، صنایع غذایی، صنعت برق)

مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری اقتصادی feasibility study احداث کارخانه لاستیک سازی جیرفت
 • نام کارفرما: شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتر شیمی (پیدک)
 • سال پروژه: 1398
 • محل پروژه: شهرک صنعتی جیرفت
مطالعات شناسایی و امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری استان بوشهر
 • نام کارفرما: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر
 • سال پروژه: 1395
 • محل پروژه: بوشهر
مطالعات امکان سنجی انتقال واحد صنعتی میراب به شهرک صنعتی شمس آباد
 • نام کارفرما: شرکت صنعتی میراب
 • سال پروژه: 1386
 • محل پروژه: تهران
مطالعات امکان سنجی کامل احداث کارخانه تولید قالب های پیچ و مهره
 • نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع
 • سال پروژه: 1384
 • محل پروژه: قم