خدمات ارائه شده در حوزه گردشگری

انجام مطالعات اقتصادی - اجتماعی منطقه نمونه گردشگری باغ بش شیراز

 • نام کارفرما: شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی
 • سال پروژه: 1397
 • محل پروژه: شیراز

ارائه خدمات مشاوره امکان سنجی جامع پروژه هتل آپارتمان شهر آفتاب

 • نام کارفرما: سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران
 • سال پروژه: 1393
 • محل پروژه: تهران

انجام مطالعات امکان سنجی طرح توسعه سامانه خانه روستایی (وادیرو)

 • نام کارفرما: شرکت راهکار سرزمین هوشمند
 • سال پروژه: 1397
 • محل پروژه: تهران

مطالعات شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای حدود 90 هکتار زمین مربوط به تسهیلات بندری در بندر گز

 • نام کارفرما: W J Towell co
 • سال پروژه: 1388
 • محل پروژه: بندر گز