راهکارهای ما

مشاوره مدیریت و سیستم

سازمان‌هاي كنوني براي دست‌يابي به الگوي موثري براي پيشرفت و حركت به سوي موفقيت، نيازمند پاسخ به چند سوال حياتي هستند. پاسخ به برخي از اين پرسش‌ها وضعيت و موقعيت كنوني و پاسخ به برخي ديگر اهداف و برنامه‌هاي آينده‌ي آنها را تشريح مي‌كند.

• داراريي‌هاي فعلي شما در سازمان‌تان چيست؟
• وضعيت و جايگاه فعلي‌ شما از نظر دست‌يابي به اهداف از پيش تعيين شده‌ي سازمان چگونه است؟
• سمت و سوي راهبري و مديريت سازمان در چه جهتي‌ست؟
• آيا مهم‌ترين چالش‌هاي فعلي سازمان خود را مي‌شناسيد؟
• چه چيزهايي بيش از همه نظام مديريتي و راهبري سازمان‌ را در فشار و تنگنا قرار مي‌دهد؟
• اهداف و برنامه‌هاي بلندمدت شما چيست؟
• آيا برنامه‌ي كنوني سازمان، شما را به سوي اين اهداف هدايت خواهد كرد؟
• آيا اصلي‌ترين نقاط قوت و ضعف سياست‌گذاري‌هاي سازمان‌ خود را مي‌دانيد؟
• آيا قوت و غناي سياست‌هاي سازماني‌ براي رسيدن به جايگاهي كه دست‌يابي به آن در دستوركار شما بوده، كافي‌ست؟

روشن است كه اگر حركت شما به سوي اهداف از پيش ترسيم شده‌تان، از مسير اصلي خود خارج شده باشد و شما در همان مسير به حركت خود ادامه دهيد، هرگز آنچه را كه از پيش براي آن برنامه‌ريزي و پيش‌بيني كرده‌ايد به دست نخواهيد آورد. در برخي از سازمان‌ها انحراف از مسير اصلي كسب و كار يا پيدايش عارضه در مديريت و راهبري سازمان به قدري نامحسوس و در طول زمان رخ مي‌دهد كه مديران و راهبران مجموعه، زماني از وقوع آن آگاه مي‌شوند كه سازمان‌ خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را متحمل شده است.

بر اين اساس، آگاهي از وضعيت فعلي سازمان، شناسايي مشكلات موجود و فاصله‌هاي احتمالي با سياست‌هاي سازمان، امري اجتناب‌ناپذير است. چه آن كه، گاه درگير بودن مديران سازمان در فرايندهاي اجرايي آن، فرصت ارزيابي دقيق وضعيت فعلي و تطبيق آن را با اهداف و استراتژي‌هاي تعيين شده نمي‌دهد. از اين رو، سازمان‌ها براي يافتن تصويري دقيق و روشن از مشكلات احتمالي موجود در سازمان و اطمينان از تطبيق مسير پيموده شده با اهداف، نيازمند بهره‌گيري از خدمات مشاوراني هستند كه بتوانند سازمان آنها را از زواياي مختلف بررسي كنند. خدمات مشاوره مديريت و سيستم، يكي از خطوط اصلي خدمات ساط است كه هم‌اكنون مهندسين مشاور ساط اجراي موفق چندين پروژه در اين حوزه را در كارنامه خود جاي داده است.

ساط چگونه به شما كمك مي‌كند؟

در ارايه‌ي خدمات «مشاوره مديريت و سيستم» ساط به صورت زير به مشتريان خويش ياري مي‌رساند:

پيش‌گيري از بروز مشكلات احتمالي
استفاده از يك مشاوره‌ي كارشناسانه براي شناسايي وضعيت فعلي سازمان و انتخاب بهترين مسير در تعيين سياست‌هاي سازمان به شما كمك مي‌كند تا از بروز مشكلات احتمالي، به موقع پيش‌گيري كنيد. ساط به شما كمك مي‌كند تا جهت‌گيري‌هاي صحيحي براي اتخاذ استراتژي‌ مناسب سازماني و دست‌يابي به اهداف مورد نظر خود داشته باشيد. بي‌گمان، شناسايي عواملي كه ممكن است مشكلاتي را در آينده براي سازمان به وجود آورند بسيار بهتر از روبرويي با نتايج حاصل از ناديده انگاشتن اين عوامل است. استفاده از نظرات مشاوري كه با نگاهي همه‌جانبه مشكلات سازمان شما را از بيرون مجموعه مي‌نگرد مي‌تواند نقش اساسي و موثري در شناسايي اين عوامل داشته باشد.

مشخص كردن كاستي‌ها و نيازهاي موجود سازمان
متخصصان و مشاوران ساط در نخستين گام، به آنچه كه شما در طول زمان با آن روبه‌رو بوده‌ايد و يا آنچه كه سبب برانگيخته شدن نگراني‌ شما شده است گوش فرا مي‌دهند تا درباره‌ي نوع نيازهاي موجود در سازمان شما به تشخيص‌هاي اوليه‌ دست يابند. ممكن است براي ادامه‌ي روند كار لازم شود كه جمعي از متخصصان و مشاوران ساط براي مدتي در محل سازمان شما حضور داشته باشند و يا براي بررسي وضعيت جاري سازمان، نشست‌هايي را با مديران و سياست‌گذاران شركت برگزار كنند. بدين ترتيب، كاستي‌ها و نيازهاي موجود سازمان مشخص مي‌شود كه مي‌توان براي تامين آنها برنامه‌ريزي كرد.

شناسايي مشكلات و نقصان‌هاي موجود در سازمان
بي‌گمان، وجود هر مشكل و يا نقصاني در مديريت و يا نظام و عملكرد يك سازمان، شكافي را ميان آنچه كه در حال رخ دادن است و آنچه كه بايد اتفاق بيافتد، ايجاد مي‌كند. متخصصان و مشاوران ساط با تحليل اين شكاف، مشكلات و نقصان‌هاي اصلي را شناسايي مي‌كنند و سپس براي برطرف كردن آنها و كارهايي كه بايد براي اين منظور انجام شود، برنامه‌ريزي مي‌كنند.

• تعيين مهم‌ترين كارها براي رسيدن به اهداف
پس از تحليل شكاف ميان وضعيت موجود و آنچه كه بايد اتفاق بيافتد، گزارشي از مهم‌ترين كارهايي كه بايد براي رسيدن به اهداف انجام شود، تهيه مي‌گردد. در حقيقت، بر اساس نتايج به دست آمده از اين گزارش، سياست‌هاي كلي سازمان تعيين و براي اجراي موفقيت‌آميز آنها راهكارهاي مناسب پيشنهاد مي‌شود.

گفتني‌ست، استفاده از خدمات مشاوره مديريت و سيستم، تنها به منظور برطرف كردن مشكلات و يا بحران‌هاي احتمالي نيست، بلكه اين خدمات در برنامه‌ريزي براي بهبود عملكرد سازمان و به دست آوردن نتايج رضايت‌بخش از فعاليت‌هاي آن نيز، كارساز و مؤثر است. ساط با تمام توان، تلاش مي‌كند تا مشاوره‌هاي مورد نياز را در اين حوزه به مشتريان ارايه دهد.

مهم‌ترين خدمات ساط در حوزه مشاوره مديريت و سيستم را مي‌توان به صورت زير برشمرد:

• برنامه‌ريزي استراتژيك
• تدوين اصول و چارچوب‌هاي استقرار مديريت استراتژيك در سازمان
• مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار، مديريت زنجيره‌ي عرضه و برنامه‌ريزي‌هاي سازماني
• تدوين نظام مديريت منابع انساني
• تدوين مدل معماري سازماني

براي داشتن اطلاعات بيشتر درباره خدمات «مشاوره در حوزه مديريت و سيستم» مهندسين مشاور ساط مي‌توانيد به صفحات زير مراجعه كنيد:

Website By: Shiftegan Aftab
 
Developed By Yousef Salimpour, Powered By Rojan CMS.