راهکارهای ما

مشاوره اقتصادی

با پيشرفت دانش و فناوري و پيچيده‌تر شدن رقابت در دنياي كسب و كار امروز، ضرورت انجام تحليل‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري بيش از پيش نمايان گشته است. به گونه‌اي كه يكي از اصلي‌ترين وجوه تمايز سازمان‌ها در دنياي رقابتي اتخاذ استراتژي‌ها و جهت‌گيري‌هاي صحيح در سرمايه‌گذاري‌ها و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي‌ست.

از اين رو، سازمان‌ها نه تنها براي بهبود عملكرد خود بلكه براي ارتقاء و تداوم فعاليت خويش، بايد تلاش كنند تا با بهره‌گيري از آخرين دانش و فناوري روز و تصميم‌گيري‌هاي درست و نيز استفاده از امكانات، دارايي‌ها و منابع قابل حصول، به بالاترين اثربخشي دست يابند. چه آن كه، منابع موجود هر سازمان نيز محدود است و سازمان‌ها ناگزير از برنامه‌ريزي موثر براي بهره‌گيري بهينه از آنها هستند. بي‌گمان، از خدمات مشاوره اقتصادي و سرمايه‌گذاري دست‌يابي به راهكارهاي مناسب براي تخصيص بهينه منابع و جهت‌گيري‌هاي صحيح سازماني را با سهولت و دقت بيشتر به دنبال خواهد داشت.

شايد بتوان گفت اين مساله هنگام شروع يك كسب و كار جديد، يا ايجاد يك فعاليت جديد در كسب و كار سازمان‌ها و يا روي آوردن به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد براي توسعه كسب و كار، بيش از هر مرحله ديگر داراي اهميت است. چه آن كه، انتخاب صحيح مسير پيش‌روي و تخصيص بهينه منابع مي‌تواند نقش اساسي در اتخاذ استراتژي‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي موثر داشته باشد و نتايج درخشان به بار آورد. اما اين به معناي نفي ضرورت انجام مطالعات اقتصادي و سرمايه‌گذاري براي بهبود شرايط توسعه كيفي سازمان‌ها، جدا از توسعه و رشد كمي آنها نيست.

در گذشته‌اي نه چندان دور در كشور ما، شيوه برخورد با هر پروژه و يا هر سرمايه‌گذاري جديد، تمركز تام بر امكان‌پذيري فني و تكنولوژيكي آن بود و بسياري از طرح‌ها يا پروژه‌ها بدون انجام بررسي‌ها، ارزيابي‌ها و مطالعات امكان‌سنجي اقتصادي و اجتماعي آغاز مي‌شدند.

به همين دليل نيز تعداد قابل توجهي از پروژه‌هاي عظيم عمراني با افزايش هزينه و طولاني شدن زمان اجرا و پيامدهاي فراوان ناشي از آنها، به اهداف تعيين شده دست نيافته و گاه با شكست و ناكامي روبرو مي‌شدند. اما اينك با گذشت زمان و تاثيرپذيري سرمايه‌‌هاي اقتصادي و انساني كشور از نتايج نامناسب به كارگيري شيوه‌ ياد شده و با پي‌گيري‌هاي مداوم شركت‌ها و سازمان‌هايي كه ضرورت وجود چنين مطالعاتي را درك كرده بودند، استفاده از مشاوره‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري و انجام مطالعات امكان‌سنجي و حصول اطمينان از پيامدهاي اجرا و پياده‌سازي طرح‌هاي مختلف پيش از انجام سرمايه‌گذاري‌ها، براي تمام سرمايه‌گذاران امري ضروري و گريزناپذير است. اين ضرورت از سويي به دليل الزمات نهادهاي تصميم‌گير كشور نيازمند توجه است و از سوي ديگر براي رشد و بالندگي سازمان‌ها كه با استفاده بهينه از منابع محدود در مسير دست‌يابي به اهداف تعيين شده حاصل مي‌شود، امري اجتناب‌ناپذير است.

بر اين اساس، براي شروع هر سرمايه‌گذاري و يا طرح جديد، آنچه كه بيش و پيش از همه بايد مورد توجه قرار گيرد انجام تحليل‌ها و بررسي‌هاي دقيق و يا به عبارت ديگر امكان‌سنجي طرح است. با استفاده از مطالعات و ارزيابي‌هاي اقتصادي و امكان‌سنجي مي‌توان با نگاهي جامع و دقيق به منابع موجود و برنامه‌ريزي براي تخصيص بهينه آنها، به نتايج درخشاني از اجراي طرح دست يافت. چه آن كه، اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بدون انجام اين مطالعات، سازمان‌ها را با ريسك‌هاي بسياري روبه‌رو مي‌سازد.

ساط چه كمكي به شما مي‌كند؟

مهندسين مشاور ساط در نخستين گام ، با تشكيل يك تيم متخصص و مجرب، از خواسته و نياز شما آگاهي مي‌يابند. ارزيابي دقيق امكانات و محدوديت‌ها و انجام بررسي‌هاي جامع درباره‌ي منابع و دارايي‌ها، با در نظر گرفتن خواسته و نياز شما، به اين گروه كمك مي‌كند تا ضمن جمع‌آوري داده‌ها و گرد آوردن اطلاعات اوليه، خطوط راهنماي كار را ترسيم كنند.

مهندسين مشاور ساط، با بررسي دقيق صنعت مورد نظر و با محك زدن فرصت‌ها و امكانات موجود شما، مناسب‌ترين گزينه‌ها و شيوه‌ي شروع فعاليت در آن صنعت را به شما پيشنهاد مي‌كنند. بر اين اساس، شما با مراجعه به نتايج شناسايي فرصت‌ها و تهديدهاي موجود در زمينه‌ي سرمايه‌گذاري مورد علاقه‌ي خود و تحليل‌هاي انجام شده، مي‌توانيد بهترين گزينه سرمايه‌گذاري و فعاليت را انتخاب كنيد.

به بيان ديگر، ساط به شما كمك مي‌كند تا منابع و امكانات موجود خود را به بهترين شيوه شناسايي كنيد و با صرف و به كارگيري اين منابع به شيوه‌اي كه بيشترين بازده را براي شما به همراه خواهد داشت، به بهترين نحو از آنها استفاده كنيد. اين مشاوره به شما كمك مي‌كند تا شيوه‌هاي بهره‌گيري و تخصيص بهينه منابع و امكانات خود را به درستي شناسايي و كنترل كنيد.

مهم‌ترين خدمات شركت ساط در حوزه‌ي مشاوره اقتصادي و سرمايه‌گذاري را مي‌توان به صورت زير برشمرد:

• مطالعات شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري
• مطالعات مكان‌يابي و مكان‌گزيني
• مطالعات امكان‌سنجي
• بررسي منابع موجود و ارايه‌ي راهكار براي تخصيص بهينه آنها
• مشاوره سرمايه‌گذاري مالي و اقتصادي
• ارايه راهكار براي تخصيص بهينه هزينه‌ها (اختصاص متناسب هزينه به هر يك از بخش‌هاي پروژه به كمك اطلاعاتي كه از نتايج مطالعات سرمايه‌گذاري و اقتصادي به دست مي‌آيد)
• تحليل ريسك و آناليز حساسيت

براي داشتن اطلاعات بيشتر درباره خدمات «مشاوره اقتصادي و سرمايه‌گذاري» مهندسين مشاور ساط مي‌توانيد به صفحات زير مراجعه كنيد:

 

Website By: Shiftegan Aftab
 
Developed By Yousef Salimpour, Powered By Rojan CMS.