قوانین حفظ اطلاعات محرمانه

قوانین حفظ اطلاعات محرمانه

بيانيه حفظ اطلاعات، در وب سايت www.sat-iran.com كه از اين پس «بيانيه» ناميده مي‌شود، در تاريخ بيست و پنجم مردادماه سال 1386 صادر شده و از اين تاريخ نافذ و لازم‌الاجراست:

در مهندسين مشاور سنجش امكان طرح، حفظ اطلاعات شخصي شما بسيار بااهميت بوده و ما خود را متعهد به آن مي‌دانيم. منظور از «اطلاعات شخصي» در اين بيانيه مشخصات فردي مانند نام و نام خانوادگي، تاريخ و محل تولد، نشاني پستي، نشاني پست الكترونيك و نيز شماره‌هاي تماس و ارتباط با شما و مواردي از اين قبيل را كه توسط شما و يا منابع اطلاعاتي ديگر مانند سايت‌هاي اينترنتي گردآوري شده است، شامل مي‌شود. اميد است اين بيانيه به شما كمك نمايد تا به درك صحيحي از چگونگي گردآوري اطلاعات شخصي شما و نحوه استفاده از آن توسط ما دست يابيد.

دامنه شمول
با استفاده و دسترسي به اين سايت، شما موافقت خود را با شرايط اين بيانيه اعلام نموده‌ايد. اگر با مفاد اين بيانيه موافقت نداريد، لطفاً هرچه سريع‌تر از اين سايت خارج شويد.
دامنه شمول اين بيانيه مربوط به اين سايت بوده، و الزاماً بيانگر سياست حفظ اطلاعات كليه سايت‌هاي مرتبط و يا وب‌سايت‌هاي معرفي شده نمي‌باشد. شرايط و مقررات خاص هريك از سايت‌هاي مرتبط يا معرفي شده، در سايت‌هاي مذكور آمده است. توجه داشته باشيد چنانچه مقررات يا شرايط خاصي براي استفاده از صفحه يا سايت خاص به عنوان شرايط اختصاصي ، به ويژه در زماني كه اطلاعات شخصي شما گردآوري مي‌گردد، در اين سايت وجود داشته باشد قرارگيري در حوزه شمول شرايط اختصاصي اكيداً توصيه شده است. در صورت بروز هرگونه تناقض بين «شرايط اختصاصي» و «بيانيه»، ارجحيت با مفاد شرايط اختصاصي خواهد بود.

عدم افشاء هويت
به طور كلي، اكثر صفحات اين وب سايت به منظور اطلاع‌رساني تهيه شده‌اند و شما قادر خواهيد بود بدون اينكه هويت خود را به مشاور سنجش امكان طرح معرفي نماييد، از محتواي سايت استفاده نماييد. ولي مواردي پيش مي‌آيد كه نياز است اطلاعات شخصي خود را به خصوص در رابطه با ارسال رزومه و يا اعلام آمادگي براي پذيرش يك موقعيت شغلي ارائه نمائيد. اين موارد به طور كامل در دامنه شمول بيانيه قرار مي‌گيرند.

اطلاعات شخصي ارائه شده توسط شما
در مواردي كه دسترسي به اطلاعات شخصي شما براي پاسخگويي به سؤالات يا درخواست‌ها و يا تأمين نيازمندي‌هاي مطرح شده از سوي شما و يا مديريت يك برنامه تعاملي بين ساط و مشتريان آن ضرورت مي‌يابد، اين درخواست از سوي شركت براي شما ارسال خواهد شد. ساط از چگونگي و سطح اطلاعات ارسالي توسط شما به منظور تشخيص ميزان رضايت‌مندي شما از خدمات مشاور و بهينه‌سازي تجربه تعاملي شما با خود استفاده خواهد كرد. برقراري ارتباط ساط با شما از طريق پست الكترونيكي، تلفن، تلفن همراه، مكاتبه پستي و يا طبق قوانين جاري از طريق كانال‌هاي توزيع پيش‌گفته، برقرار خواهد بود و شما را از خدمات جديد خود مطلع خواهيم ساخت.
شما صراحتاً موافقت خود را با انتقال اطلاعات شخصي خود در رابطه با استفاده‌تان از اين سايت با رعايت قوانين و مقررات به فراسوي مرزهاي بين‌المللي كشور (شامل ولي نه محدود به انتقال و برگشت اطلاعات به محل اقامت شما) به منظور بهره‌برداري و توسعه اين سايت و همچنين معرفي خدمات مهندسين مشاور سنجش امكان طرح اعلام مي‌داريد. اين انتقال شامل ارائه اطلاعات شخصي به پيمانكاران فرعي و نمانيدگي شركت‌هايي كه كارهاي مربوط به اين سايت را به انجام مي‌رسانند يا در ارائه بخش‌هايي از خدمات با ساط همكاري مي‌نمايند يا براي ذخيره‌سازي اطلاعات در بانك‌هاي اطلاعاتي مربوطه فعاليت مي‌نمايند، مي‌شود، كه مي‌تواند كشور جمهوري اسلامي ايران و يا هر كشور ديگري كه مهندسين مشاور سنجش امكان طرح در آن فعاليت دارد را نيز در بر گيرد.
در صورت درخواست انجام يك پروژه يا ارائه خدمات و يا ارسال مطلبي براي اين سايت توسط شما، شايد نياز باشد تا ما با شما تماس حاصل كنيم تا بتوانيم با گردآوري اطلاعات بيشتر اقدام به انجام درخواست يا ارائه خدمات درخواستي نمائيم. در اين صورت به غير از شرايطي كه اجبار قانوني، حقوقي و يا قضايي، طبق قوانين و مقررات جاري وجود داشته باشد، ما اطلاعات ارسالي شما را بدون كسب اجازه از شما به شخص ديگري ارائه نخواهيم داد. اين حق واگذاري مستثني از شرايطي است كه مربوط به پردازش درخواست شما و يا در راستاي ارائه خدمات به شماو يا مديريت تعاملي برنامه‌ي ساط با مشتريان مي‌باشد. مطابق با قوانين و مقررات جاري، مهندسين مشاور سنجش امكان طرح مي‌تواند اطلاعات را با شركت‌هاي وابسته خود براي مقاصدي كه در اين بيانيه به آن اشاره شده است، مبادله نمايد.

استفاده از پيمانكاران فرعي
ما شايد از پيمانكاران فرعي براي ارائه خدمات به شما استفاده نماييم. شايد ضرورت يابد تا اطلاعات شخصي شما را با اين پيمانكاران فرعي به اشتراك بگذاريم، تا آنها بتوانند خدمات را به ما ارائه نمايند. پيمانكاران فرعي ما اجازه ندارند اطلاعاتي را كه در اختيارشان قرار مي‌گيرد به جز استفاده در آن مورد خاص، به منظورهاي ديگري مورد استفاده قرار دهند و ما نيز يكي از الزامات ارائه خدمات را شرط محرمانه تلقي نمودن اطلاعات دانسته و بر آن تأكيد داريم.

امنيت
مهندسين مشاور سنجش امكان طرح، تلاش مي‌نمايد در حد مقدورات اقتصادي خود، اقداماتي را به منظور جلوگيري از دسترسي غيرمجاز به اطلاعات و يا استفاده نامناسب از اطلاعات شخصي ارائه شده از طريق اين سايت، به انجام برساند. براي مثال مهندسين مشاور سنجش امكان طرح در زمان گردآوري اطلاعات از تكنولوژي با امنيت مناسب استفاده مي‌نمايد. از آنجايي كه اين سايت به تراكنش مالي نمي‌پردازد، لذا از استانداردهاي صنعت براي تراكنش مالي مانند پروتوكل‌هاي SSL برخوردار نمي‌باشد. از اين‌رو اكيداً توصيه مي‌شود كه از ارائه هرگونه اطلاعات مالي مانند اطلاعات كارت‌هاي اعتباري خود و امثال آن اجتناب نمايد.
با توجه به اينكه همواره ريسك‌هايي با ارائه اطلاعات شخصي، چه به صورت حضوري، چه به صورت تلفني يا از طريق اينترنت يا تكنولوژي‌هاي ديگر وجود دارد و هيچ تكنولوژي كاملاً امني وجود ندارد، مهندسين مشاور سنجش امكان طرح تلاش معقولي مي‌نمايد تا متناسب با ماهيت اطلاعات شما، چنين ريسك‌هايي را به حداقل ممكن كاهش دهد.

صحت اطلاعات گردآوري شده
مهندسين مشاور سنجش امكان طرح حق خود را براي حذف، اصلاح و يا ذخيره‌سازي مجدد اطلاعات ناكامل و منسوخي كه از طريق اين سايت گردآوري شده است، براساس انگيزه‌‌هاي خود و يا براساس درخواست شما، بدون دريافت وجه، محفوظ مي‌داند. خواهشمند است به منظور اطلاع از چگونگي دريافت اطلاعات به قسمت «تماس با ما» اين سايت مراجعه نماييد و يا در خصوص چگونگي مرور اطلاعات شخصي‌تان و / يا دريافت اطلاعات ارتباطي مربوط به بازاريابي با اين مهندسين مشاور تماس حاصل نماييد.

لينك‌هاي خارجي
اين سايت ارتباطاتي به سايت‌هاي ديگر دارد. خواهشمند است توجه داشته باشيد كه مهندسين مشاور سنجش امكان طرح هيچ‌گونه مسئوليتي در خصوص نحوه حفظ اطلاعات يا مطالب سايت‌هاي ديگر ندارد. توصيه مي‌گردد سياست حفظ اطلاعات اين سايت‌ها را مطالعه نماييد.

تغييرات در اين بيانيه
مهندسين مشاور سنجش امكان طرح مي‌تواند سياست خود را در حفظ اطلاعات در هر زمان تغيير دهد يا دسترسي به اين سايت را بدون اعلان قبلي قطع نمايد. به هرحال اگر تغييراتي در سياست حفظ اطلاعات در اين سايت در هر زماني برخلاف آنچه تاكنون بوده است صورت پذيرد، مهندسين مشاور سنجش امكان طرح اين تغييرات را در بخش اخبار اين سايت به اطلاع خواهد رسانيد و نيز در ابتداي اين بيانيه آن را اعلان مي‌نمايد. ما توصيه مي‌نماييم كه هر از چند گاهي با مراجعه به سايت، اطلاعات خود را در خصوص تغييرات اين بيانيه به‌هنگام نماييد.

Website By: Shiftegan Aftab
 
Developed By Yousef Salimpour, Powered By Rojan CMS.