همکاری با ما

ارسال رزومه

براي ارسال فايل معرفي يا رزومه‌ي خود به شركت ساط مي‌توانيد به چند روش عمل كنيد:

  • ارسال از طريق وب سايت:
    شما مي‌توانيد با پر كردن فرم استخدام ساط و ارسال آن به آدرس ساط اطلاعات خود را در اختيار ما قرار دهيد.

  • ارسال از طريق نمابر، ايميل يا پست:
    شما مي‌توانيد رزومه‌ي نهايي شده‌ي خود را از طريق شماره نمابر 88427006-021 يا آدرس الكترونيكي info@sat-iran.com  و يا نشاني پستي تهران، خيابان سهروردي شمالي، روبه‌روي پمپ بنزين، كوچه تقوي، شماره 22، طبقه پنجم، واحد 8، براي شركت سنجش امكان طرح (ساط) ارسال داريد.
Download Acrobat Reader
Website By: Shiftegan Aftab
 
Developed By Yousef Salimpour, Powered By Rojan CMS.