همکاری با ما

راهنمای همکاری با ساط

شما مي‌توانيد با ارسال يك رزومه براي شركت ساط، مقدمات اوليه را براي حضور در جمع ما فراهم سازيد. ارسال رزومه نخستين گام براي حضور در هر جمع تازه است. بخش منابع انساني ساط پس از دريافت و مطالعه‌ي رزومه‌ي شما در زودترين هنگام با شما تماس خواهد گرفت. در صورتي كه مطالعه‌كنندگان رزومه‌ي شما تخصص‌ها و توان‌مندي‌هاي شما را براي حضور در جايگاه شغلي مشخصي در ساط مناسب تشخيص دهند، قرار ملاقاتي با شما تنظيم خواهد شد تا با انجام يك مصاحبه، تصميم دقيق‌تر و عادلانه‌تري درباره‌ي حضور موفق شما در ساط گرفته شود.

اين مصاحبه فرصتي‌ست براي شما تا ضمن آشنايي با فضا و محيط كاري ساط در موقعيتي مناسب به توصيف كامل‌تري از توان‌مندي‌هاي علمي، تخصصي و ويژگي‌هاي رفتاري خود بپردازيد. همچنين اين مصاحبه به تصميم‌‌گيران براي استخدام شما كمك مي‌كند تا از نزديك با شما آشنا شوند.

در اين مصاحبه كه ممكن است يك يا چند تن از مديران ارشد ساط نيز حضور داشته باشند، علاوه بر پرسش‌هايي كه ممكن است درباره‌ي تخصص و زمينه‌ي تحصيلي‌تان از شما پرسيده شود، پرسش‌هايي درباره‌ي خصوصيات رفتاري و شخصيتي نيز از شما خواهد شد. به خاطر داشته باشيد كه مهم‌ترين عامل در ارايه‌ي موفق توان‌مندي‌هاي شما، شفافيت، صراحت و صداقت است.

پس از انجام اين مصاحبه چنانچه شما و مديران مصاحبه كننده به نتيجه‌ي مشتركي براي همكاري با ساط برسيد، به زودي با شما براي شروع كار تماس گرفته خواهد شد. 

Website By: Shiftegan Aftab
 
Developed By Yousef Salimpour, Powered By Rojan CMS.