درباره ما

اندوخته‌هاي علمي – تجربي

ساط آماده است تا با اشتراك گذاري دانش و تجربه خود با شركت‌ها و نيروهاي همكار و تبادل اطلاعات علمي و تجربي با علاقه‌مندان گامي موثر در جهت تقويت پايه‌هاي علمي خدمات مهندسي مشاور بردارد. در اين صفحه علاقه‌مندان مي‌توانند برخي از اندوخته‌هاي علمي ساط را در طول سال‌هاي اخير مشاهده كنند.

همچنين علاقه‌مندان مي‌توانند با ارسال مقالات و پژوهش‌هاي خود به شركت مهندسين مشاور سنجش امكان طرح، در صورت تمايل با انتشار مقالات خود در اين بخش نتايج مطالعات و پژوهش‌هاي خود را در اختيار ديگران قرار دهند:

توسعه بخش اقتصاد غير دولتي در اقتصاد كشور؛ الزامات و پي‌آمدها
همراه با بروز نارسايي‌هاي قانوني، اجرايي و برنامه‌ريزي در اقتصاد كشورها، پيوسته راه‌حل‌هاي گوناگون توسط اقتصاد‌دان‌ها و مديران اجرايي مطرح مي‌شود و مورد آزمون قرار مي‌گيرد.
طيف گسترده اقتصادهاي متمركز تا اقتصادهاي متكي به بخش خصوصي نوعاً در مواردي موفق و در مواردي با شكست روبه‌رو بوده است. براي مطالعه متن كامل مقاله اين جا كليك كنيد.

راهكارهاي مشاركت بخش خصوصي در ايران با توجه به تجربيات جهان
با هدف رسيدن به اقتصادي متعادل با جايگاه مشخص در بخش خصوصي و همچنين به منظور دستيابي به فضاي ويژه سرمايه گذاري، انجام اصلاحات اساسي در اين خصوص ضروري مي‌نمايد و اين امر نيازمند بستر مناسبي براي رشد بخش خصوصي در بخش‌هاي زيربنايي است. متن كامل اين مقاله را اين جا دريافت كنيد.
توضيح: اين مقاله در شماره 23 فصلنامه مهندس مشاور، خرداد 83، به چاپ رسيده است.

بازاريابي، خدمات مشاوره مهندسي
در سال‌هاي اخير با تغييرات صورت گرفته در اقتصاد، حركت كشور به سمت افزايش توليد، فزوني يافتن ميزان عرضه بر تقاضا و كم رنگ شدن حالت عدم رقابت، نياز به افراد «كارآفرين» يا «بازارياب» بيش از پيش احساس مي‌شود.
متن كامل اين مقاله پيش روي شماست.

محاسبات امكان سنجي در پروژه‌هاي مدرن سازي
متن پيش روي شما ترجمه‌اي است از مقاله‌اي با عنوان محاسبات امكان سنجي در پروژه‌هاي مدرن كه توسط سامپو سوسياري، مدير فروش بخش مدرن‌سازي نيروگاه‌ها در شركت وارتسيلا NSD نگاشته شده است.

نهادهاي فني تخصصي در بخش خصوصي و دولتي
جايگزيني عادات با انديشه، منافع فردي با منافع جمع، دنباله‌روي به جاي بدعت، تجربه به جاي شناخت، گذشته به جاي آينده در تمامي عرصه‌هاي فعاليت و تعامل اجتماعي و اقتصادي جامعه ما در ساليان متمادي وجود داشته و دارد. اين كشور آزمايشگاه‌ روش‌ها و مكان پياده‌سازي مدل‌هايي است كه از شناخت، عمل و بازخورد عمل ناشي نبوده و عاملي خارجي و برون‌زا آن را برانگيخته است. براي مطالعه متن كامل اين مقاله اين جا كليك كنيد. 

ترجمه و ويراستاري نشريه Unido Competenicies
اين نشريه كه مطالعه آن به مديران منابع انساني و مديران سازمان‌ها توصيه شده است، مدل‌هاي شايستگي را به سازمان‌ها ارايه مي‌كند. مدل‌هاي شايستگي به سازمان‌ها كمك مي‌كند تا براي ارتقا و پيشرفت سيستم‌هاي مديريت منابع انساني خود، روشي يكنواخت اتخاذ كنند.
متن كامل نشريه را اين جا دريافت كنيد.


 

Download Acrobat Reader
Website By: Shiftegan Aftab
 
Developed By Yousef Salimpour, Powered By Rojan CMS.