درباره ما

پشتوانه‌های علمی

پشتوانه‌هاي علمي و فني ساط، يكي از تكيه‌گاه‌هاي ارزش‌مند اين شركت براي ارايه‌ي خدمات كارساز به مشتريان محسوب مي‌شود كه در پديد آمدن حس اطمينان و اعتماد در مشتريان بسيار موثر بوده است. برخي از مهم‌ترين پشتوانه‌هاي علمي ساط عبارت‌اند از:

• حضور پرثمر و كارساز صاحب‌نظران در پروژه‌ها
صاحب‌نظران و متخصصان با تجربه و دانش‌آموخته‌ كه در هر يك از پروژه‌ها ساط را همراهي مي‌كنند، مسئوليت حياتي و پراهميتي در غني‌سازي پايه‌هاي علمي هر پروژه بر عهده دارند. ساط تا كنون در انجام پروژه‌هاي خود از دانش، تخصص و نظرات تعداد زيادي از متخصصان و خبرگان بهره جسته است. براي آشنايي بيش‌تر با برخي از اين استادان اين جا كليك كنيد.

وجود تيم‌هاي مطالعاتي و پژوهشي بيروني در كنار هر پروژه
گروه‌هاي كارشناسي متخصص و كارآزموده بيرون از شركت كه زير نظر مديران هر پروژه هدايت مي‌شوند نيز، افزون بر تيم كارآزموده و متخصصي كه براي انجام هر پروژه در داخل سازمان تشكيل مي‌شود، در انجام مطالعات و پروژه‌ها ساط را همراهي مي‌كنند.

برخورداري از يافته‌هاي علمي جهان به كمك ارتباط با فعالان جهاني اين رشته
شركت ساط ضمن برقراري ارتباط با فعالان دانش و فناوري در سراسر جهان مي‌كوشد تا نيروي متخصص خود را به دستاوردهاي دانش و فناوري مجهز كند و بتواند كيفيت خدمات ارايه شده به مشتريان را روز به روز افزايش دهد.

بهره‌مندي از تجربه‌ها و اندوخته‌هاي شركاي استراتژيك
شركاي استراتژيك داخلي و خارجي ساط كه از شركت‌هاي شناخته شده و مطرح اين حوزه از خدمات هستند با تبادل دانش و تجربه خود با ساط نقش انكارناپذيري در تقويت پشتوانه‌هاي علمي ساط بر عهده دارند.


Download Acrobat Reader
Website By: Shiftegan Aftab
 
Developed By Yousef Salimpour, Powered By Rojan CMS.