درباره ما

ساط در رسانه‌ها

ساط در طول سال‌هاي فعاليت خود همواره كوشيده است با توسعه بخشيدن به فعاليت‌ها و خدمات خود و نيز با حضور در عرصه‌هاي علمي و اجتماعي، ضمن به دست آوردن تجربه‌هاي مفيد به هر چه بيش‌تر شناخته شدن خود در ميان مخاطبان و جامعه كمك كند. حضور پرثمر ساط در انجمن‌ها و نهادهاي مرتبط با اين حوزه از خدمات و شركت‌ در سمينارها و نشست‌هاي علمي و تخصصي و حضور در رسانه‌ها از جمله‌ي اين تلاش‌ها بوده است. ساط با انعكاس نتايج مطالعات و فعاليت‌هاي خود در رسانه‌ها هم‌اكنون در گروه نام‌هاي شناخته شده‌ي شركت‌ها و موسسات فعال در حوزه‌ي خدمات مشاوره و مهندسي مشاور قرار گرفته است. در اين صفحه مي‌توانيد انعكاس برخي از فعاليت‌هاي ساط را در رسانه‌ها مشاهده فرماييد:


ترجمه و نشر كتاب «راهنماي مديريت شركت‌هاي خدمات مهندسي»
«شرکت مهندسان مشاور سنجش امکان طرح» پروتکل‌هاى پيشنهادى فيديک به مهندسان مشاور با عنوان راهنماى مديريت شرکت‌هاى خدمات مهندسى، ترجمه و جامعه مهندسان مشاور ايران آن را در تيراژ 2000 نسخه منتشر کرده است.
براي دريافت اطلاعات بيش‌تر اين جا كليك كنيد.


 «تحول دراستراتژي صادرات، تنها راه حضور دربازار رقابت‌هاي بين‌المللي است»

تحول دراستراتژي صادرات، تنها راه حضور دربازار رقابت‌هاي بين‌المللي است
شنبه 5 مهر 1382
تهران- خبرگزاري كار ايران
تحول در استراتژي صادرات تنها راه حضور در بازار رقابتهاي بين‌المللي است. به گزارش ايلنا، ادموند ميرزاخانيان، عضو هيات اجرايي شاخه ايراني فدراسيون مهندسان مشاور كشورهاي اسلامي با بيان اين مطلب گفت: مناسب ترين راه حضور موفق در عرصه رقابت صاردات غيرنفتي از جمله صادرات خدمات فني و مهندسي داشتن برنامه مناسب، ايجاد ظرفيت، بسترسازي بهينه، سازمان دهي متفكرانه، زدودن مقررات دست و پاگير و تغيير نگرش در مقوله صادرات است.
براي دريافت اطلاعات بيش‌تر اين جا كليك كنيد.


 انعكاس پروژه‌هاي ساط در رسانه‌ها؛ برنامه‌ريزي‌ ده‌ ساله‌ برق‌ منطقه‌اي‌ باختر

برنامه‌ريزي‌ ده‌ ساله‌ برق‌ منطقه‌اي‌ باختر تدوين‌ مي‌شود. به‌ منظور كاهش‌ مشكلات‌ صنعت‌برق‌ و ارايه‌ خدمات‌ مطلوب‌ به‌ مردم‌ وارتقاي‌ سطح‌ رضايت‌ عمومي‌ برق‌ منطقه‌اي‌ باختر، برنامه‌ 10 سال‌ آينده‌را تدوين‌ مي‌كند. به‌ گزارش‌ روابط عمومي‌ شركت‌ برق‌منطقه‌اي‌ باختر، مهندس‌ فلاحتيان‌ مديرعامل‌ اين‌ شركت‌ در جلسه‌اي‌ به‌منظور تدوين‌ برنامه‌ريزي‌ استراتژيك‌ ده‌ ساله‌ اين‌ شركت‌ گفت‌: با تدوين‌ يك‌برنامه‌ و هم‌فكري‌ با يكديگر بايد مسيرآينده‌ مشخص‌ شود و تدوين‌ برنامه‌استراتژيك‌ كار مهمي‌ است‌ كه‌ بايد از ذهن‌ها و فكرها كمك‌ بگيرد. وي‌ نقش‌ خود را در اين‌ ارتباط تصويرسازي‌ از آينده‌ عنوان‌ كرد و افزود: هر مدير و معاوني‌ بايد افق‌ خاصي‌ را براي‌ بخش‌ زيرمجموعه‌ خود در نظر بگيرد و تمام‌ امكانات‌ و نيروهاي‌ موجود را در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ مورد نظر بسيج‌ كنند. در اين‌ جلسه‌ ميرزاخانيان‌ نماينده‌ شركت‌ مشاور در برنامه‌ريزي‌ استراتژيك‌10 ساله‌ برق‌ باختر گفت‌: ما به‌ عنوان‌ تسهيل‌‌گر، تصميم‌ گيري‌هاي‌ شما را جهت‌ داده‌ كه‌ اين‌ تصميمات‌ حداكثر تغييرات‌ در مسايل‌ را مشخص‌ و عملكرد سازمان‌ را بهبود مي‌بخشد كه‌ اين‌ كار مستلزم‌ كار گروهي‌ و تخصصي‌ است‌.
وي‌ افزود: در فرآيند برنامه‌ريزي‌ استراتژيك‌ علايق‌ و گرايش‌هاي‌ مختلف‌ و ناهمگرا، هم‌سو و منطبق‌ مي‌شود و تصميم‌گيري‌هاي‌ منظم‌ ترويج‌ پيدا مي‌كند كه‌ در اين‌ فرآيند و در جهت‌ اجراي‌ آن‌ بايد افراد كليدي‌ كه‌ ميزان‌ تاثيرگذاري ‌عميق‌تري‌ نسبت‌ به‌ بقيه‌ دارند شناسايي‌ و به‌ كار گرفته‌ شوند. 
 براي دريافت اطلاعات بيش‌تر اين جا كليك كنيد.


 چاپ مقاله: «راهكارهاي مشاركت بخش خصوصي در ايران ، با توجه به تجربيات جهاني»

... تجربيات جهاني حاكي از آن است كه به مشاركت بخش خصوصي ، با ملاحظات ويژه اي در خصوص اصلاح بازارها ، انضباط مالي و حركت به سوي بهبود ميزان هزينه تمام شده و حذف سوبسيدها در جهت رسيدن به قيمت هاي واقعي و همچنين اصلاح قوانين و مقررات به منظور ايجاد ساختارهاي قانوني مستقل و شفاف همراه است و اولين قدم در اين مسير همانا اصلاح مالكيت هاست .

فصلنامه مهندس مشاور، شماره 23


ترجمه و ويراستاري نشريه Unido Competenicies

اين نشريه كه مطالعه آن به مديران منابع انساني و مديران سازمان‌ها توصيه شده است مدل‌هاي شايستگي را به سازمان‌ها ارايه مي‌كند. مدل‌هاي شايستگي به سازمان‌ها كمك مي‌كند تا براي ارتقا و پيشرفت سيستم‌هاي مديريت منابع انساني خود، روشي يكنواخت اتخاذ كنند.
متن كامل نشريه را اين جا دريافت كنيد.


 فهرست تخصصى اعضاي كميته «مديريت و سيستم و مطالعات اقتصادى و اجتماعى» در  جامعه مهندسان مشاور ايران

فهرست موارد:
انديشكار : مدير عامل : آقاي محمدرضا صفويان
ايتوك ايران : مدير عامل : آقاي محمد حسين ترابي ساريجالو
بنياد صنعتى ايران : مدير عامل : آقاي خسرو رحيم قشقايي
پارس ويستا : مدير عامل : آقاي حسن زنده دل
پارسيكان ايران : مدير عامل : آقاى حاتم مهرى
سنجش امكان طرح : مدير عامل : آقاي ادموند ميرزاخانيان
شرق آيند : مدير عامل:خانم شهلا زرين خط
صنعت و مديريت ايران : مدير عامل : آقاي كيوان امامي
طرح انديشان : مدير عامل : آقاي نادر عربشاهي
مشاورين يكان : مدير عامل : آقاى محمدمهدى وكيلى گيلانى
هفت شهر رى : مدير عامل : آقاى آقاى حسن رحيمى فرزان
ورزبوم : مدير عامل : آقاي محمدرضا جهانگرد
براي دريافت اطلاعات بيش‌تر اين‌جا كليك كنيد.


 فهرست تخصصى اعضاي كميته «استراتژي» در  جامعه مهندسان مشاور ايران

اعضاى اين کميته عبارت‌اند از :
- دكتر محمد حسين بنى‌اسدى
- مهندس محمد على حامدى
- محمد رضا حسيني
- مرتضى حقوقى
- محمود سيار
- سهراب مشهودى
- ادموند ميرزاخانيان
- تيمور هنر بخش
براي دريافت اطلاعات بيش‌تر اين جا كليك كنيد.


 فهرست تخصصى اعضاي كميته «فيديك» در  جامعه مهندسان مشاور ايران

اعضاى اين کميته عبارت‌اند از :

- مهندس عطاءاله آيت اللهى
- دكتر تورج امير سليمانى
- محمد مهدى بهنيا
- مهندس امير حسين جلالى
- هرمزد رامينه
- منوچهر فخر صمدى
- غلامعلى معين
- ادموند ميرزا خانيان
- مهدى رياضى
براي دريافت اطلاعات بيش‌تر اين جا كليك كنيد.


 فهرست تخصصى اعضاي كميته «فناوري اطلاعات» در  جامعه مهندسان مشاور ايران

اعضاى اين كميته عبارت‌اند از :
- مهندس مهرداد اشترى
-  مسعود توفيقى
- امير شانديز
- رحيم خسرو قشقايى
- ادموند ميرزاخانيان 
براي دريافت اطلاعات بيش‌تر اين جا كليك كنيد.

Download Acrobat Reader
Website By: Shiftegan Aftab
 
Developed By Yousef Salimpour, Powered By Rojan CMS.