درباره ما

سرمایه‌های انسانی

نيروي انساني از پراهميت‌ترين و ارزش‌مندترين سرمايه‌هاي ساط به شمار مي‌آيد. دقت نظر مديران ساط در انتخاب نيروهاي كار يادگيرنده، خلاق، جوان و سخت‌كوش در كنار توجه و نظارت بر پويايي و تكامل اين نيروها نشان‌گر ميزان اين حساسيت و توجه بوده است. هم‌اكنون مجموعه‌اي از كارشناسان و متخصصان جوان، توان‌مند و دانش‌آموخته، ساختار فكري، علمي و اجرايي ساط را تشكيل مي‌دهند كه با تكيه بر اندوخته‌ها و تجارب ارزش‌مند خود پاسخ‌گوي انتظارات كارفرمايان هستند.

ساط همواره تلاش كرده است تا نيروي فني و متخصص خود را به گونه‌اي انتخاب و تربيت كند كه به بهترين شيوه پاسخ‌گوي اعتماد و توجه مشتريان باشد. از آن جايي كه هر يك از نيروهاي متخصص، سرمايه‌هاي فكري هستند كه بخشي از خواسته‌ها و نيازهاي مشتريان را پاسخ مي‌دهند، روشن است كه رضايت شغلي هر يك از نيروها و برآورده شدن توقعات آنان از جايگاه شغلي خود در نهايت منجر به بالا رفتن كيفيت خدمات سازمان مي‌شود.

شركت ساط در تكميل فعاليت‌هاي خود براي جذب و حفظ نيروي كارآزموده و توان‌مند تلاش‌هاي بسياري انجام داده است كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

تربيت و آموزش‌ نيروي انساني
افزون بر حساسيت و دقت نظري كه در انتخاب نيروي انساني در شركت ساط وجود دارد، برنامه‌هاي منظمي نيز براي آموزش نيروهاي انساني در نظر گرفته شده است. بخشي از اين آموزش‌ها در درون شركت و از طريق مطالعه نشريات و مطالب درون سازماني يا حرفه‌اي و آموزه‌هاي حضوري و مستقيم، با هدف آشنايي با فرهنگ سازماني و شيوه‌هاي بهينه برخورد و پاسخگويي به نياز مشتريان در چارچوب يك دوره زماني مشخص انجام مي‌شود. بخش ديگري از آموزش‌ها با معرفي نيروها براي حضور در دوره‌هاي آموزشي، كارگاه‌ها و سمينارهاي تخصصي خارج از شركت با توجه به اهداف، ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي رشد هر فرد و نيازهاي تخصصي شركت انجام مي‌شود كه در طول دوره همكاري تداوم خواهد داشت.

پويايي پيشرفت‌هاي شغلي
سرمايه‌هاي انساني ساط در هر جايگاه و موقعيت شغلي بر اين باورند كه بالندگي و پويايي در هر زمان، بخشي جدا نشدني از كار و فعاليت سازماني است و از اين رو، هر نيروي انساني به ترسيم جايگاه فعلي خود و برنامه‌ريزي براي دست‌يابي به مراتب بالاتر در وظايف سازماني تشويق مي‌شود. از سوي ديگر براي تمامي كاركنان و نيروهاي انساني، بستري مناسب براي تكامل و ترقي شغلي فراهم مي‌شود تا بتوانند به آنچه كه شايستگي و توانايي دست‌يابي به آن را دارند، نايل شوند.

  

Website By: Shiftegan Aftab
 
Developed By Yousef Salimpour, Powered By Rojan CMS.