درباره ما

چشم انداز آینده

شركت ساط همان‌گونه كه راه پر فراز و نشيب و گاه دشوار فعاليت‌هاي خود را تا كنون به ياري همت بالا و تلاش پي‌گير كاركنان و متخصصان خود با عملكردي درخشان پيموده است، براي آينده‌ي خود نيز دورنمايي اميدبخش ترسيم كرده است. در برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت ساط نيز اساس و بنيان كار بر سخت‌كوشي و مشتري‌مداري گذارده شده و چنين چشم‌اندازي ترسيم گشته است:

• بهبود كيفيت خدمات ارايه شده
• بالا بردن خلاقيت و نوآوري در ارايه‌ي خدمات
• تبديل شدن به اولين و برزگ‌ترين شركت مهندسي مشاور در زمينه‌ي مطالعات اقتصادي و امكان‌سنجي
• توسعه‌ي دامنه‌ي فعاليت‌ها در خارج از كشور و ارايه‌ي خدمات به ديگر كشورها
• بالا بردن دانش فني و تخصص كاركنان براي داشتن نامي درخشان در ميان سازمان‌هاي همكار
• تاكيد بر تقويت پشتوانه‌هاي علمي به عنوان اركان تضمين‌كننده كيفيت بالاي خدمات

Website By: Shiftegan Aftab
 
Developed By Yousef Salimpour, Powered By Rojan CMS.