درباره ما

محیط کار

نيروي انساني پرتلاش و سخت‌كوش ساط، محيط كاري پويا و بالنده را پديد آورده‌اند كه در آن هر يك از نيروها با تكميل توانمندي‌هاي يك‌ديگر، براي به وجود آوردن زمينه‌اي مناسب به منظور پاسخ موثر به نياز مشتريان تلاش مي‌كنند.


فرهنگ سازماني
شكيبايي و بردباري در كار براي رساندن كيفيت خدمات به سطح مورد انتظار مشتريان، سخت‌كوشي و خلاقيت، مثبت‌انديشي، عزم سازماني براي دست‌يابي به نتايج قابل قبول، ارايه‌ي مشاوره‌هاي واقعي، دقيق و صادقانه به مشتريان و پويايي و سازندگي مداوم، از ويژگي‌هاي فرهنگ سازماني ساط است. در چنين محيط فرهنگي تمام كاركنان مي‌دانند كه در انجام هر پروژه، تنها به پايان رساندن آن، منظور و مقصود نهايي نيست؛ بلكه مهم‌ترين بخش از هر فعاليت، توجه به سطح كيفي و انجام آن بر اساس اصول و قواعد مورد انتظار است.

صميميت، شفافيت و انتقادپذيري
صميمت و همدلي، توانايي انجام كارهاي گروهي و نقش سازنده‌ي متقابل در كار از ويژگي‌هاي محيط كار پوياي ساط است. نكته‌ي جالب توجه آن كه، وجود اين صميميت كه در تمامي لايه‌هاي سازماني ساط به روشني ديده مي‌شود، هرگز مانع از بروز شفافيت در مواضع و انتقادهاي سازنده‌ي مديران و كاركنان در برابر يكديگر نبوده است. اعضاي خانواده‌ي ساط ضمن همكاري و همدلي در فضايي سرشار از صميميت و دوستي، با انتقادهاي سازنده‌ي خود و با در پيش گرفتن مواضع روشن و شفاف به پيدا كردن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت سازمان كمك مي‌كنند.

نوآوري و خلاقيت
خلاقيت و نوآوري، يكي از بارزترين ويژگي‌هاي محيط كار جوان و پر تلاش ساط است. نيروي انساني شركت ساط تلاش مي‌كنند با تكيه بر توان‌مندي‌هاي علمي و فني خود، به خلق ايده‌هاي نوين براي انجام پروژه‌ها دست يابند. چه آن كه، فراهم بودن بستر مورد نياز براي شكوفايي خلاقيت‌ها در ساط و بهره‌گيري از تجارب گذشته و نظر به دستاوردهاي نوين علمي و فني، در خلق اين ايده‌ها بسيار موثر و كارساز است.

گروه‌هاي غير رسمي
از جمله تدابير مديران ساط براي به وجود آوردن محيطي صميمي و پويا، ترغيب كاركنان به تشكيل گروه‌‌هاي غير رسمي و دوستانه است. از جمله اين گروه‌ها، مي‌توان به تشكيل گروه‌هاي خود جوش كاركنان براي همكاري با نهادهاي خيريه، برگزاري جشن‌هاي تولد و مهماني‌هاي غيررسمي در مناسبت‌هاي مختلف اشاره كرد.

Website By: Shiftegan Aftab
 
Developed By Yousef Salimpour, Powered By Rojan CMS.