درباره ما

ارزش‌ها و باورها

شركت ساط از آغاز فعاليت خود تا كنون همواره بر اصول و باورهايي تاكيد كرده است كه از ديدگاه بنيان‌گذاران اين شركت مهم‌ترين عامل در تضمين كيفيت خدمات به شمار مي‌آيند. مبنا و محور اين اصول و ارزش‌ها، مشتري و نياز‌هاي اوست. جامعه به عنوان مرجع نهايي نتايج پروژه و كاركنان به عنوان ارزش‌مندترين منابع و سرمايه‌هاي يك شركت، ديگر موضوعاتي هستند كه به اين ارزش‌ها و باورها شكل مي‌دهند. بر همين اساس و از آغاز فعاليت، شركت ساط باورها و ارزش‌هايي را در انجام فعاليت‌هاي خود ترسيم كرده است:

انجام كامل و بي‌نقص پروژه‌هاي محول شده: انجام كامل و بدون نقص پروژه‌ها، از جمله مهم‌ترين اصول و ارزش‌هاي حاكم بر فعاليت‌هاي ساط است. مشتريان با سپردن پروژه‌هاي خود به ساط مي‌توانند بدون نگراني از درگيري‌هاي جانبي احتمالي، از انجام به موقع و بي‌نقص آن مطمئن باشند.

پاي‌بندي به اصول اخلاق حرفه‌اي: شركت سنجش امكان طرح (ساط) ضمن تعهد در قبال ارايه‌ي مشاوره‌هاي دقيق به مشتريان، معتقد است كه با رعايت اصول حرفه‌اي رقابت سالم در دنياي كسب و كار، مي‌تواند به جايگاه حقيقي خود دست يابد و آن را حفظ كند.

واقع‌گرايي در ارايه‌ي مشاوره‌ها: ساط معتقد است واقع‌گرايي افزون بر اعمال دقت، سلامت و صداقت در ارايه‌ي مشاوره‌ها، يكي از عوامل بنيادين براي موثر بودن اين دسته از خدمات محسوب مي‌شود.

امانت‌داري و تعهد در حفظ اطلاعات مشتريان: ساط در حفظ اسرار و اطلاعات مشتريان متعهد به امانت‌داري و حفاظت از اسرار است.

مسئوليت در قبال جامعه: جامعه به عنوان مرجع نهايي پذيرنده‌‌ي نتايج يك پروژه همواره به عنوان يكي از مهم‌ترين عناصر مورد توجه در پروژه‌هاي ساط بوده است. بر همين اساس، تلاش گروهي و دغدغه‌ي سازماني ساط همواره بر ارايه‌ي مشاوره‌هاي سودمند به جامعه استوار بوده است.

همراهي و پشتيباني از مشتريان در تصميم‌گيري: ارايه‌ي مشاوره‌هاي دقيق و منطبق بر واقعيت توسط ساط، به مشتريان كمك مي‌كند تا در تصميم‌گيري‌هاي خود بهترين گزينه‌ را انتخاب كنند و براي استفاده‌ي صحيح از منابع خود به گونه‌اي شايسته برنامه‌ريزي كنند.

Website By: Shiftegan Aftab
 
Developed By Yousef Salimpour, Powered By Rojan CMS.