درباره ما

افتخارات و عضویت‌ها

سال‌ها تجربه و سخت‌كوشي اعضاي خانواده‌ي ساط در حوزه‌ي خدمات مهندسي مشاور كشور، اين شركت را به چهره‌ي شناخته شده و پيشرو در اين حوزه تبديل كرده است. ساط جايگاه فعلي خود را مديون تلاش و پشتكار نيروي جوان و كارآزموده‌ي خود مي‌داند و با همت گماردن به پيشرفت و توسعه‌ي مداوم و تلاش هميشگي در دانش اندوزي و استفاده از دستاوردهاي علمي روز جهان، در حفظ و قوت بخشيدن به اين جايگاه مي‌كوشد. برخي از مهم‌ترين افتخارات، عضويت‌ها و گواهي‌نامه‌هاي ساط عبارت‌اند از:

• عضويت در جامعه مهندسان مشاور ايران (ISCE)
• عضويت در انجمن مشاوران مديريت ايران (IMCA) 
• عضويت در انجمن مهندسي صنايع كشور
• عضويت در انجمن مديريت كشور
• عضويت در انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن
• عضويت در انجمن شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري و نظارت طرح‌ها
• عضويت در فدراسيون بين‌المللي مهندسان مشاور (FIDIC)
• عضويت در سازمان كيفيت آسيا و اقيانوسيه
• عضويت در هيأت اجرايي شاخه ايراني فدراسيون مهندسان كشورهاي اسلامي
• داراي رتبه از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
• عضو كميته صادرات ISCE
• عضو انجمن اقتصاددانان ايران
• عضو انجمن مديران فني و اجرايي ايران (ISTEM)
• در حال استقرار سيستم مديريت كيفيت (QMS)
• عضو كميته‌ي تشخيص صلاحيت جامعه مهندسان مشاور

Website By: Shiftegan Aftab
 
Developed By Yousef Salimpour, Powered By Rojan CMS.