درباره ما

فعاليت‌ها

شركت ساط ارايه‌ي خدمات كارساز به مشتريان را با همراهي كاركنان و متخصصان توان‌مند و بهره‌گيري از آخرين دانش روز، محور فعاليت‌هاي خويش قرار داده است و تلاش مي‌كند با ارايه‌ي خدمات موثر به مشتريان، آنان را در دست‌يابي به اهداف سازماني خويش و پيمودن مسيرهاي پيشرفت و ترقي ياري رساند.

از جمله مهم‌ترين دستاوردهاي مشتريان در استفاده از خدمات شركت ساط، دست‌يابي به شيوه‌‌اي كارساز براي تخصيص بهينه منابع سازماني، مديريت كار‌آي سيستم‌هاي اقتصادي و انجام اثربخش مطالعات و تحليل‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌ست. كارشناسان و متخصصان ساط مي‌كوشند تا با فراهم ساختن زمينه‌ها و پيش‌نيازهاي مورد نياز هنگام شروع يك فعاليت، به شكل‌گيري يك نگاه واقع‌بينانه به امكانات موجود كمك كنند و در انتخاب بهترين روش براي استفاده از اين امكانات به مشتري ياري رسانند.

اصلي‌ترين پشتوانه‌ي ساط در اين راه، استوار بودن خدمات بر استانداردهاي داخلي و جهاني و توانايي علمي و تخصصي براي رساندن كيفيت مشاوره‌ها به ميزان مطلوب و مورد تقاضاي مشتريان است. نگاهي گذرا به كارنامه‌ي درخشان ساط در پروژه‌هاي پايان يافته و آگاهي از نظر مشتريان مي‌تواند به خوبي روشن‌گر اين موضوع باشد.

آنچه كه كيفيت خدمات ساط را متمايز مي‌سازد و به آن جلوه‌اي ديگر مي‌بخشد اتكا به توان‌مندي‌هاي كاركنان و متخصصان جوان و در عين حال يادگيرنده و بهره‌گيري از مشاوره‌ها و همكاري‌هاي استادان توان‌مند و مجربي است كه در هر يك از پروژه‌ها به عنوان پشتوانه‌ي تخصصي و علمي ياري‌گر و همراه كارشناسان و مهندسان شركت ساط هستند.

بهره‌گيري از ابزارهاي نوين و موثر فناوري اطلاعات در ارايه‌ي خدمات، صداقت و شفافيت با مشتريان و بهره‌مندي از كاركنان متخصص و توان‌مند مي‌تواند اطمينان خاطر مشتريان را از دست‌يابي به سطح كيفي مطلوب در خدمات شركت ساط فراهم سازد.

افزون بر راهكارهاي ويژه‌اي كه برحسب نياز مشتريان از سوي شركت ساط در اختيار آنان قرار داده مي‌شود، عمده‌ترين بخش از فعاليت‌هاي ساط بر سه محور زير استوار است:

مشاوره اقتصادي و سرمايه‌گذاري
مشاوره‌ در حوزه مطالعات بازار
مشاوره مديريت و سيستم  

Website By: Shiftegan Aftab
 
Developed By Yousef Salimpour, Powered By Rojan CMS.